Den Haag – Beresteinlaan: aanpassen oversteekplaats

De aanpassingen aan de oversteekplaats zijn: aanleggen middeneiland verplaatsen rijbanen richting stoep weghalen 2 parkeerplaatsen Meer informatie Bewoners krijgen ongeveer 2 weken voordat de werkzaamheden starten een brief met meer informatie. Neem bij vragen contact op met de heer P.C. den Braber van de projectorganisatie verkeersveiligheid, via het telefoonnummer (070) 752 68 26.

Den Haag – Melis Stokelaan: aanpassen oversteekplaats

De aanpassingen aan de oversteekplaats zijn: Verbreden middeneiland Weghalen van 1 parkeerplaats en opnieuw inrichten zebra. Meer informatie Bewoners krijgen ongeveer 2 weken voordat de werkzaamheden starten een brief met meer informatie. Neem bij vragen contact op met de heer P.C. den Braber van de projectorganisatie verkeersveiligheid, via het telefoonnummer (070) 752 68 26.

Financiën gemeente Den Haag blijven op orde

Naast de jaarrekening 2017 presenteert De Bruijn dit keer ook gelijktijdig het budgettaire kader 2018, dat als uitgangspunt dient voor de komende collegeperiode. Dat is belangrijk voor de onderhandelingen over een nieuw coalitieakkoord, die momenteel bezig zijn. UitgavenBelangrijkste oorzaak van het tekort op de jaarrekening is dat Den Haag van de Rijksoverheid te weinig geld … >>Lees hier verder…