[content id=”2316″]

 logowijkmariahoeve

Wij zijn trots op Mariahoeve. De wijk waarin gewoond, geleefd, gespeeld en vooral ook gewerkt wordt. Een mooi rustig stukje groen, midden in een steeds drukker wordende Randstad.

De website is een initiatief van enthousiaste personen die van Mariahoeve houden en dat willen uitdragen. Dit trachten zij onder meer, doch niet uitsluitend, te bereiken door het geven van voorlichting, het bevorderen van de leefomgeving en het verstrekken van informatie over activiteiten. Dit alles op vrijwillige basis en zonder winstoogmerk.

De informatie op deze site heeft dan ook een informatief en algemeen karakter. Wordt u of uw organisatie vermeld op deze website en u heeft daar bezwaar tegen, geef het dan aan ons door en wij zullen gepaste maatregelen nemen.

De website is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik en wij respecteren uw privacy en die van alle gebruikers van deze website. Persoonlijke informatie die u als de gebruiker eventueel (per email en/of per contactformulier) aan ons verstuurt, wordt altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandeld.

Wij hebben de data op deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan het voorkomen, dat bepaalde zaken verouderd of niet (meer) correct zijn. Onze excuses hiervoor.

De vrijwilligers en het web team,

Namens deze,

Ph. Lutz – pers contacten

logowijkmariahoeve