[content id=”2316″]
Mariahoeve ligt aan de rand van de stad, tussen het Haagse Bos, Wassenaar en de polder. U vindt er alles op loopafstand: basisscholen, openbaar vervoer, zwembad, sportcentrum, speeltuinen, parken, winkelcentra én Paleis Huis ten Bosch.

De Haagse binnenstad bereikt u binnen 15 minuten en met de auto zit u snel op de A44, A4, en A12.
Het is een wijk met een samenlevingsideaal, multicultureel, een bevolkingsopbouw van jong tot oud, met verschillende inkomensgroepen.
Deze wijk is internationaal, mede dankzij onder andere de British School en expats.

Mariahoeve is een groene wijk, vol plantsoenen, binnenhoven en ruime groenstroken tussen de bebouwing. Overzichtelijk, rustig en veilig. Een echte woonwijk. Voor het behoud van het bijzondere karakter en de aantrekkingskracht én voor uitbreiding van het huidige woningaanbod, wordt er de komende jaren veel geïnvesteerd in Mariahoeve.

Zowel door de gemeente als door de huiseigenaren.

Om de wijk Mariahoeve mooi en leefbaar te houden, investeren de gemeente en Haag Wonen, Staedion en Vestia in verschillende projecten op het gebied van wonen, wijkeconomie, leefbaarheid, cultuur en wijkvoorzieningen. De aanpak is gebaseerd op de Toekomstvisie voor Mariahoeve. Het uitgangspunt is Mariahoeve te vernieuwen en toch het karakter van de wijk te behouden. Inmiddels zijn diverse projecten gerealiseerd. De wijk Mariahoeve, is hiermee nog aantrekkelijker geworden voor zowel jongeren als ouderen. Maar ook de komende jaren blijven de gemeente en corporaties zich verder inspannen voor de vernieuwing van de wijk.

Samen met de corporaties heeft de gemeente ontmoetingsplekken voor bewoners en ondernemers gerealiseerd. Het business center Kleine Loods is geopend waar onder meer werk- of vergaderplekken kunnen worden gehuurd. Het St. Paul College heeft een nieuw gebouw gekregen met een multifunctioneel activiteitencentrum voor alle wijkbewoners. In het gerenoveerde Diamant College is een wijktheater gekomen voor onder andere theater, muziek- en dansvoorstellingen en een Resto VanHarte voor een gezellige en voordelige maaltijd. Bewoners hebben zelf de kunstvereniging Kunstpost Mariahoeve  opgericht die onder andere exposities en cursussen organiseert.

Het groen in het wijkpark is opgeknapt en in het park is een vlinder- en natuurtuin aangelegd. Ook het groen in het Catharinaland en Zwedenburg heeft een flinke opknapbeurt ondergaan. De stadsboerderij is gerenoveerd. En in de buurt ervan wordt gewerkt aan de realisatie van een natuurbelevingstuin. In de tuin kunnen kinderen kennis maken met de natuur, met zand en water spelen en hutten bouwen. Het idee ervoor is verzonnen door een bewoner uit de wijk.