[content id=”77365″]

Spreekuur Wijkagent Mariahoeve

mariahoeve wijkagent spreekuurDe wijkagent in Mariahoeve is verantwoordelijk voor de totale politiezorg binnen zijn wijk. Daar richt hij of zij zich op de aanpak van sociale problemen, maar ook op zaken als overlast, kleine criminaliteit, milieu en verkeer. De wijkagent in Mariahoeve kan beschikken over een wijkteam, en als het nodig is, krijgt dit team hulp van andere gespecialiseerde politiediensten.

Elke donderdag

Tijd:  van 10.30 uur – 12.00 uur

Plaats: link Ivoorhorst 155 – 2592 TH  Den Haag   (Google maps)  

In het wijkcentrum Mariahoeve

Bel 112 in noodsituaties of verdachte situaties waarbij de politie direct moet langskomen of ingrijpen en bel 0900-8844 voor alle meldingen zonder urgentie (haast)

Elke donderdagochtend van 10:30 tot 12:00 uur kunt u persoonlijk uw probleem aan de wijkagent vertellen. Dit kan in het wijk- en dienstencentrum aan de Ivoorhorst 155. Priscilla van Delft of Richard Stoffels, beide wijkagenten zullen u dan te woord staan.

Bij de wijkagent kunt u terecht voor al uw vragen of meldingen op het gebied van gezondheid, welzijn, leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Voor sommige meldingen kan het zijn dat wij u (eerst) doorverwijzen naar bijvoorbeeld de woningbouwvereniging, de Gemeente Den Haag of de huisarts.

Spreekuur wijkagenten Mariahoeve – De wijkagenten houden zich bezig met allerlei opvallende en onopvallende zaken in de wijk.

Wat houdt basispolitiezorg in?

Basispolitieagenten doen, 24 uur per dag, het basiswerk. Zij zorgen voor een veilige en leefbare wijk, stad of regio. Hun werk bestaat globaal uit politietoezicht, preventieadvies, afhandeling van verkeersproblemen, eenvoudig recherchewerk, verlenen van hulp, en handhaven van wetten en regels. De agenten zijn dagelijks aanwezig op straat. Het basispolitiewerk bestaat globaal uit de volgende taken:

 • Dagelijks politietoezicht.
  De aanwezigheid van de politie op straat voorkomt overtredingen en misdrijven. 
 • Preventie.
  Tips om bijvoorbeeld inbraken te voorkomen.
 • Verkeer.
  Alcoholcontroles, onderzoek verkeersongeval en de gemeente adviseren over verkeersmaatregelen (bijvoorbeeld over aanpassen snelheid). 
 • Recherche en forensische opsporing.
  Rechercheurs onderzoeken bijvoorbeeld diefstal en inbraak, terwijl een forensisch expert DNA-sporen onderzoekt. 
 • Hulpverlening.
 • Handhaving.
  Handhaven van wetten en regelgeving op het gebied van wapens en munitie, en sluitingstijden van horecagelegenheden en winkels. 

Wat doet een wijkagent voor de buurt?

De wijkagent is verantwoordelijk voor de totale politiezorg binnen zijn wijk. Daar richt hij of zij zich op de aanpak van sociale problemen, maar ook op zaken als overlast, kleine criminaliteit, milieu en verkeer. De wijkagent kan beschikken over een wijkteam, en als het nodig is, krijgt dit team hulp van andere gespecialiseerde politiediensten. In samenwerking met collega’s van de surveillancedienst, recherche, milieu en jeugd werkt de wijkagent voortdurend aan het verbeteren en vergroten van de veiligheid in uw wijk of buurt.

De wijkagent onderhoudt contact met externe partners, zoals de gemeente en maatschappelijke organisaties. Met deze organisaties worden problemen besproken en wordt overlegd hoe de problemen adequaat aangepakt kunnen worden, en door wie. Ook dan is informatie uit de buurt van essentieel belang. Hebt u vragen, tips of opmerkingen over de veiligheid in uw buurt of wijk, neem dan gerust contact op met de uw wijkagent.

Wat doet de wijkagent met uw melding?

Soms gebruikt de wijkagent uw informatie in lopende onderzoeken. Een andere keer neemt de wijkagent aan de hand van uw klacht of probleem poolshoogte en kan de wijkagent bijvoorbeeld degene aanspreken die voor overlast zorgt. Ook kan de wijkagent een probleem doorspelen aan partners, zoals de gemeente of woningbouwverenigingen.

Hoe kom ik in contact met mijn wijkagent?

Dit kan via internet. Kijk op linkMijn buurt wie uw wijkagent is, of er eventueel spreekuur in de wijk is en hoe hij/zij te bereiken is. Natuurlijk kunt u ook 0900-8844 bellen voor een afspraak met uw wijkagent.

Waar op het internet vind ik wijkinformatie?

Steeds meer wijken hebben een eigen internetpagina. Wilt u weten of uw wijk een eigen pagina heeft? Klik dan bovenaan deze pagina op de rubriek linkMijn buurt

Twittert mijn wijkagent ook?

Steeds meer wijkagenten gebruiken linkTwitter. Ze twitteren over hun dagelijks werk, geven informatie over lokale problemen en vragen u af en toe om op te letten, als er bijvoorbeeld zakkenrollers zijn gesignaleerd. Kijk op Mijn buurt of er in uw buurt wijkagenten zijn die u op Twitter wilt volgen.

Hoeveel wijkagenten zijn er in Nederland?

Er zijn in Nederland meer dan 3.400 wijkagenten. Daarmee is er in principe voldoende capaciteit voor 1 wijkagent per 5.000 inwoners, maar die verdeling is nog niet op alle plaatsen in Nederland precies zo geregeld. Het kan voorkomen dat de ene wijkagent minder dan 5.000 bewoners in zijn wijk heeft en de ander meer. Met de basisteams – waarvan de wijkagenten onderdeel uit maken – wordt eind 2014 gestart. Het streven is dat daardoor eind 2014 de politie overal in Nederland voldoet aan de norm van één wijkagent op de 5.000 inwoners.