Wijkberaad Mariahoeve

Maak een keuze uit de volgende onderdelen:
» Wijkberaad Mariahoeve » Adviesraad » Statuten » Muurkrant Wijkberaad Mariahoeve

Telefoon: 070 383 8224

 linkie   Ivoorhorst 155, 2592 TH Den Haag.   (Google maps)

E-mail wijkberaad mariahoeve:

linkie info@wijkberaadmariahoeve.nl

 

Het Wijkberaad Mariahoeve heeft als doel:

  • het behartigen van de belangen van de wijkbewoners en het werken aan samenlevingsopbouw in de wijk. Het Wijkberaad wil meer wijkbewoners betrekken bij het bewonerswerk. Iedereen is welkom;
  • de eigen identiteit van de wijk te behouden, te beschermen en uit te dragen;
  • het gemeenschapsbewustzijn in de wijk te stimuleren en mede daardoor het woon- en leefklimaat te verbeteren;
  • zij streeft dit doel na zonder enige politieke of levensbeschouwelijke binding.

Het Wijkberaad is een vereniging en wordt geleid door het algemeen bestuur. Dit bestuur bestaat uit 7 leden.
Zij initiëren werkgroepen en activiteiten en vergaderen regelmatig.

Voorzitter: (wnd)Bidjai Makhanlal
Vice-voorzitter:Dick Buter
Secretaris:Chris Lahnstein
  
  
  
  

 

Secretariaat

Zij zijn vier ochtenden per week (m.u.v. de woensdag) aanwezig van 09.00 uur tot 12.30 uur.

 
Per mail: info@wijkberaadmariahoeve.nl
Per telefoon: 070-3838224
Per post: Ivoorhorst 155, 2592 TH Den Haag
 
 

Het Wijkberaad Mariahoeve is de bewonersorganisatie van de wijk Mariahoeve in Den Haag.

Doel is het behartigen van de belangen van wijkbewoners en het werken aan samenlevingsopbouw in de wijk Mariahoeve. Wijkberaad Mariahoeve is een vrijwilligersorganisatie. Alle bewoners van de wijk Mariahoeve zijn welkom om mee te werken aan een het behouden van een fijne, leefbare wijk voor iedereen.

Het Wijkberaad Mariahoeve is een vereniging. Elke bewoner van Mariahoeve kan zich aanmelden als lid. Daar zijn geen kosten aan verbonden. Het Wijkberaad Mariahoeve bestaat uit een bestuur, een wijkadviesraad en een secretariaat. De kantoor- en vergaderruimte bevindt zich in Wijkcentrum Mariahoeve, Ivoorhorst 155, op de eerste verdieping.

U kunt het Wijkberaad Mariahoeve bereiken:

Per mail: info@wijkberaadmariahoeve.nl
Per telefoon: 070-3838442
Per post: Ivoorhorst 155, 2592 TH Den Haag

Wijkberaad Mariahoeve.   
Gewone leden zijn: zij die blijkens hun inschrijving in het bevolkingsregister van de Gemeente woonachtig zijn in de Wijk, de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en zich als zodanig hebben opgegeven, benevens zij die, ook al zijn ze niet woonachtig in de wijk, leden zijn van het Bestuur of een van de Commissies.
 
 
 
Tags: Mariahoeve, wijkmariahoeve, haagse, hout, bezuidenhout, benoordenhout, leidschendam, leidsehage, winkel, winkelcentrum, mariahoeve, moestuin, tuin, compost, bakker, index, wijkcentrum, tuin, tuinen, mariahoeve, lokaal, belang, bewoners, commissie, whatsapp, nextdoor, straat, bus, tram, trein, mooi, groen, boom, bomen, west, gemeente, den, haag, gravenhage