Wijkcentrum Mariahoeve diensten Programma 2017

De volgende diensten en activiteiten zijn o.a. aanwezig:

Wijkcentrum Mariahoeve dienstenVoor de meeste informatie kunt u terecht bij  het Wijkcentrum Mariahoeve,

Ivoorhorst 155 –   Tel:   070 – 205 2450

Email: wijkcentrummariahoeve@voorwelzijn.nl

» Maak een keuze uit de volgende onderdelen:
» Activiteiten wijkcentrum » Aanwezige diensten / organisaties » Gratis scootmobiel service » Wijkcentrum Algemeen » Spreekuur Wijkagent » VOORwelzijn

Servicepunt XL:     

Het Servicepunt biedt gratis en onafhankelijke informatie en adviezen over alles wat u bezig houdt op het gebied van wonen, welzijn, zorg, werk, inkomen en ontspanning. SAMEN zoeken wij naar een oplossing.

 

linkieServicepunt XL Mariahoeve

AMW:    

Het Algemeen Maatschappelijk Werk biedt hulpverlening en ondersteuning bij problemen op gebied van relaties, opvoeding, verwerking, huisvesting, financiën en werken.

Jeugdwerk:     

Jeugdwerk is voor jeugd tussen 4 en 23 jaar. Voor meer informatie, kijk op onze uitgebreide jongeren  activiteitenfolder.

linkieActiviteiten jeugdwerk Mariahoeve

Ouderenconsulenten:    

Bent u 65 jaar of ouder en wilt u informatie over (toekomstige) mogelijkheden en voorzieningen rondom het ouder worden, voor advies kunt u terecht bij onze ouderenconsulenten.

Burenhulpcentrale:           

De Burenhulpcentrale brengt wijkbewoners bij elkaar als er een helpende hand nodig is. Heeft u een keer ergens hulp bij nodig, zoals boodschappen, hulp bij de computer of een klusje in huis? Of wilt u af  en toe een buur helpen?

linkieBurenhulpcentrale

Begeleiden en Rijden:    

Begeleiden & Rijden biedt senioren begeleiding en betaalbaar vervoer, waarbij de nadruk ligt op het begeleiden. De chauffeurs bieden ondersteuningshulp zoals begeleiding op de plaats van bestemming.

Scootmobielpool:

Bent u (tijdelijk) wat minder goed ter been? Op het Servicepunt in Mariahoeve kunt u na een intakegesprek en een rijvaardigheidstest gratis en gemakkelijk een scootmobiel lenen.

linkieGratis scootmobiel lenen

Vrijwilligerspunt: 

Je kunt bij ons terecht met alle vragen en wensen op het gebied van vrijwilligerswerk in de buurt. Samen kijken we welk vrijwilligerswerk het beste past.

Participatieplein: 

Zit u in een participatietraject vanuit de gemeente en moet u een gepaste activiteit of vrijwilligerswerk vinden. Onze collega Ania Bugala helpt u met het vinden van een gepaste plek.

MEE:  

De consulenten van MEE geven informatie, advies, ondersteuning en begeleiding aan mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, NAH, chronisch ziekte en/of autisme

linkieMEE  –  wat bieden zij

Maatschappelijk Steunsysteem: 

Bent u door uw psychische kwetsbaarheid al wat langer uit de running en wilt u de draad weer oppakken, zet dan de werktafel van het Maatschappelijk Steunsysteem (MSS) in.

Wijkagent: 

De wijkagent heeft mits er niets tussenkomt, donderdagen tussen 10.30 en 12.00 spreekuur bij wijkcentrum Mariahoeve. Bij dringende zaken kunt u contact opnemen met politiebureau Overbosch, tel. 0900 — 8020.

linkiePolitie

Juridisch consulent:

Heeft u vragen rondom juridische zaken. Onze juridische consulent heeft spreekuur op dinsdagen van 13.00 tot 15.00.

Advocatenspreekuur:

Onze advocaten ondersteunen u bij juridische vragen op donderdag van 14.00 tot 17.00.

De telefooncirkel:  

Woont u alleen en wilt u in de ochtend gebeld worden om te laten horen dat alles goed met u gaat? De telefooncirkel draagt bij aan het gevoel van veiligheid door dagelijks contact.

Wijkbus:   

De wijkbus regelt vervoer binnen uw wijk. Tel. 070 — 385 45 50

linkiede Wijkbus

 

Wijkberaad:       

De bewonersorganisatie voor de wijk Mariahoeve. Met elkaar, Voor elkaar.

linkieWijkberaad Mariahoeve

CJG:           

Het CJG is de plek in de buurt waar men terecht kan voor advies en ondersteuning over opvoeden, opgroeien en gezondheid.

Middin:    

Middin is een organisatie die mensen met een verstandelijke beperking ondersteund. Zij verzorgen maandag t/m vrijdag de lunch voor het wijkcentrum.

Cardia:  

Ontmoetingscentrum voor mensen met beginnend geheugenverlies. Wij geven dagbesteding.

Pedicure:

Voetverzorging door onze specialiste Juliana. Onze pedicure is gecertificeerd voor de behandeling van risicogroepen, zoals diabetes.

Rollatorcheck:

Heeft u problemen met uw rollator, spreek dan onze collega Rein aan. Hij kijkt naar uw rollator en kijkt of hij het op kan lossen.

St. Jasmin:

Stedelijke participatie voor vrouwen, waarbij vrouwen elkaar kunnen ontmoeten om sociale contacten op te kunnen bouwen. Spreekuur iedere dinsdagochtend van 09.00 tot 12.00

Diensten en activiteiten wijkcentrum Mariahoeve